ADD  :

 RM 2062/FEPOCH BUSINESS CENTER, NO.456 SHIQUAN ROAD, SHISHI, FUJIAN, CHINA. ( ZIP CODE: 362700)

 TEL  :  (86)595-8880 0180
 FAX  :  (86)595-8880 0190
 E-mail  :  sales@hua-hui.hk
 Factory Add  :  198 Golden Road,YongNing,ShiShi Fujian,China.
 Website  :  www.hua-hui.hk